Windows 8.1 Mail

Met deze toets test u uw kennis over de e-mailapp Mail op een computer met Windows 8.1.
(Gebruikt u Windows Live Mail op uw Windows 8.1-pc, dan kunt u de toets Windows 7 Mail doen.)

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Waarvoor is de map Concepten in Mail bedoeld?

2. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit uw Postvak IN heeft verwijderd?

3. Hoe kunt u in de app Mail een venster met een e-mailbericht sluiten?

4. Waar moet u in de app Mail op klikken om een nieuw e-mailbericht te maken?

5. Op welke knop moet u klikken om een bepaald e-mailbericht naar iemand anders dan de afzender te sturen?

6. Kunnen e-mailberichten van uw vrienden of familieleden ook in de map Ongewenste berichten terecht komen?

7. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

8. Wordt de originele tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door klikken op en

9. Wat kunt u doen met een bijlage in de app Mail?

10. Is het mogelijk een bijlage die u heeft ontvangen bij een e-mailbericht op te slaan op uw eigen computer?

11. Is het mogelijk om vanaf uw eigen e-mailadres een e-mail naar uzelf te versturen?

12. Mag een e-mailadres spaties bevatten?

13. Kunt u een e-mail versturen zonder dat u een account heeft ingesteld in de app Mail?

14. Kunt u in de app Mail een verstuurd e-mailbericht zelf later nog bekijken?

15. Hoe opent u in de app Mail een binnengekomen e-mailbericht in een apart venster?

16. Met behulp van welke knop kunt u meerdere bestanden selecteren om deze als bijlage te versturen?

17. Is het mogelijk om een e-mailbericht naar meerdere e-mailadressen tegelijk te sturen?

18. Is het mogelijk om e-mailberichten die in de map Verzonden items staan te verwijderen?

19. Hoe ziet u in Mail dat er een nieuw e-mailbericht is binnengekomen?

20. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit de map Verwijderde items heeft verwijderd?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 8.1 voor de beginnende senior computergebruiker
Windows 8.1 voor senioren deel 1
Basisboek Windows 8.1