Windows 7 Mappen en bestanden

Met deze toets test u uw kennis over werken met mappen en bestanden in Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe opent u een bestand vanuit Windows Verkenner?

2. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere niet aaneengesloten bestanden?

3. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere aaneengesloten bestanden?

4. Is het mogelijk om in Windows zelf nieuwe mappen aan te maken?

5. Is het mogelijk om in Windows Verkenner een hele map in één keer te verwijderen?

6. Wat gebeurt er als u een bestand kopieert en plakt in dezelfde map?

7. Kunnen vanuit het navigatievenster links in Windows Verkenner bestanden worden geopend?

8. Kan een map in Windows een andere map bevatten?

9. Wat gebeurt er met bestanden die u uit de map Mijn documenten verwijdert?

10. Met welke twee opdrachten uit het menu verplaatst u een bestand?

11. Kunt u bestanden die uit de Prullenbak zijn verwijderd, terugzetten op uw computer?

12. Is het mogelijk om de Prullenbak van Windows in één keer leeg te maken?

13. Hoe selecteert u een bestand in Windows Verkenner?

14. Wat gebeurt er als u een bestand naar een map op dezelfde harde schijf sleept?

15. Hoe verandert u de naam van een map of bestand?

16. Wat is in Windows Verkenner een bibliotheek?

17. Is het in Windows mogelijk om zelf een nieuwe bibliotheek aan te maken?

18. Hoe heet de map die is bedoeld voor het opslaan van tekstbestanden?

19. Waar moet u in Windows Verkenner op klikken om een op de computer aangesloten USB-stick te kunnen vinden?

20. Wat kunt u in de adresbalk boven in Windows Verkenner zien?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 7 voor senioren deel 1