Windows 7 Mappen en bestanden

Met deze toets test u uw kennis over werken met mappen en bestanden in Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Kunnen vanuit het navigatievenster links in Windows Verkenner bestanden worden geopend?

2. Wat gebeurt er als u in Windows Verkenner op deze knop  klikt?

3. Is het in Windows mogelijk om zelf een nieuwe bibliotheek aan te maken?

4. Wat wordt er in Windows met een map bedoeld?

5. Wat gebeurt er als u een bestand kopieert en plakt in dezelfde map?

6. Hoe zet u een bestand terug vanuit de Prullenbak?

7. Hoe opent u een bestand vanuit Windows Verkenner?

8. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere aaneengesloten bestanden?

9. Wat gebeurt er met bestanden die u uit de map Mijn documenten verwijdert?

10. Wat kunt u in de adresbalk boven in Windows Verkenner zien?

11. Hoe verandert u de naam van een map of bestand?

12. Hoe heet de map die is bedoeld voor het opslaan van tekstbestanden?

13. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere niet aaneengesloten bestanden?

14. Hoe kunt u in Windows Verkenner de weergave van de mappen en bestanden aanpassen?

15. Kan een map meerdere bestanden met dezelfde naam bevatten?

16. Wat gebeurt er als u een bestand van uw computer naar een USB-stick sleept?

17. Kan een map in Windows een andere map bevatten?

18. Waar staat dit pictogram  in Windows Verkenner voor?

19. Wat is een manier om een bestand naar een andere map te verplaatsen?

20. Is het mogelijk om in Windows Verkenner een hele map in één keer te verwijderen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets: