Windows 7 Mappen en bestanden

Met deze toets test u uw kennis over werken met mappen en bestanden in Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Is het in Windows mogelijk om zelf een nieuwe bibliotheek aan te maken?

2. Wat wordt er in Windows met een bestand bedoeld?

3. Kan een map in Windows een andere map bevatten?

4. Hoe zet u een bestand terug vanuit de Prullenbak?

5. Wat kunt u in de adresbalk boven in Windows Verkenner zien?

6. Is het mogelijk om de Prullenbak van Windows in één keer leeg te maken?

7. Wat gebeurt er als u in Windows Verkenner op deze knop  klikt?

8. Wat gebeurt er met bestanden die u uit de map Mijn documenten verwijdert?

9. Hoe zet u een bestand dat u per ongeluk heeft verwijderd terug nadat u de prullenbak heeft geopend?

10. Wat gebeurt er als u een bestand kopieert en plakt in dezelfde map?

11. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere niet aaneengesloten bestanden?

12. Kan een map meerdere bestanden met dezelfde naam bevatten?

13. Wat is een manier om een bestand naar een andere map te verplaatsen?

14. Is het mogelijk om in Windows zelf nieuwe mappen aan te maken?

15. Wat gebeurt er als u een bestand van uw computer naar een USB-stick sleept?

16. Hoe verandert u de naam van een map of bestand?

17. Wat wordt er in Windows met een map bedoeld?

18. Kunnen vanuit het navigatievenster links in Windows Verkenner bestanden worden geopend?

19. Waar moet u in Windows Verkenner op klikken om een op de computer aangesloten USB-stick te kunnen vinden?

20. Hoe kunt u in Windows Verkenner de weergave van de mappen en bestanden aanpassen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 7 voor senioren deel 1