Windows 7 Mappen en bestanden

Met deze toets test u uw kennis over werken met mappen en bestanden in Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat gebeurt er als u een bestand kopieert en plakt in dezelfde map?

2. Kan een map in Windows een andere map bevatten?

3. Is het mogelijk om de Prullenbak van Windows in één keer leeg te maken?

4. Waar staat dit pictogram  in Windows Verkenner voor?

5. Kan een map meerdere bestanden met dezelfde naam bevatten?

6. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere niet aaneengesloten bestanden?

7. Wat is een manier om een bestand naar een andere map te verplaatsen?

8. Kunnen vanuit het navigatievenster links in Windows Verkenner bestanden worden geopend?

9. Kunt u bestanden die uit de Prullenbak zijn verwijderd, terugzetten op uw computer?

10. Is het mogelijk om in Windows Verkenner een hele map in één keer te verwijderen?

11. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere aaneengesloten bestanden?

12. Hoe zet u een bestand terug vanuit de Prullenbak?

13. Wat wordt er in Windows met een bestand bedoeld?

14. Hoe selecteert u een bestand in Windows Verkenner?

15. Wat gebeurt er met bestanden die u uit de map Mijn documenten verwijdert?

16. Wat kunt u in de adresbalk boven in Windows Verkenner zien?

17. Hoe heft u in Windows Verkenner de selectie van meerdere bestanden op?

18. Wat is in Windows Verkenner een bibliotheek?

19. Is het in Windows mogelijk om zelf een nieuwe bibliotheek aan te maken?

20. Hoe opent u een bestand vanuit Windows Verkenner?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 7 voor senioren deel 1