Windows 7 Mappen en bestanden

Met deze toets test u uw kennis over werken met mappen en bestanden in Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Is het in Windows mogelijk om zelf een nieuwe bibliotheek aan te maken?

2. Wat is een manier om een bestand naar een andere map te verplaatsen?

3. Hoe zet u een bestand terug vanuit de Prullenbak?

4. Kan een map in Windows een andere map bevatten?

5. Is het mogelijk om de Prullenbak van Windows in één keer leeg te maken?

6. Wat kunt u in de adresbalk boven in Windows Verkenner zien?

7. Hoe zet u een bestand dat u per ongeluk heeft verwijderd terug nadat u de prullenbak heeft geopend?

8. Wat gebeurt er als u een bestand kopieert en plakt in dezelfde map?

9. Wat gebeurt er als u een bestand van uw computer naar een USB-stick sleept?

10. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere niet aaneengesloten bestanden?

11. Wat gebeurt er als u een bestand naar een map op dezelfde harde schijf sleept?

12. Kunt u bestanden die uit de Prullenbak zijn verwijderd, terugzetten op uw computer?

13. Hoe verandert u de naam van een map of bestand?

14. Kunnen vanuit het navigatievenster links in Windows Verkenner bestanden worden geopend?

15. Hoe kunt u in Windows Verkenner de weergave van de mappen en bestanden aanpassen?

16. Wat gebeurt er met bestanden die u uit de map Mijn documenten verwijdert?

17. Wat wordt er in Windows met een bestand bedoeld?

18. Wat is in Windows Verkenner een bibliotheek?

19. Waar moet u in Windows Verkenner op klikken om een op de computer aangesloten USB-stick te kunnen vinden?

20. Hoe heet de map die is bedoeld voor het opslaan van tekstbestanden?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 7 voor senioren deel 1