Windows 7 Mappen en bestanden

Met deze toets test u uw kennis over werken met mappen en bestanden in Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Is het in Windows mogelijk om zelf een nieuwe bibliotheek aan te maken?

2. Wat is in Windows Verkenner een bibliotheek?

3. Wat is een manier om een bestand naar een andere map te verplaatsen?

4. Wat gebeurt er als u een bestand kopieert en plakt in dezelfde map?

5. Kunt u bestanden die uit de Prullenbak zijn verwijderd, terugzetten op uw computer?

6. Wat gebeurt er met bestanden die u uit de map Mijn documenten verwijdert?

7. Is het mogelijk om de Prullenbak van Windows in één keer leeg te maken?

8. Wat wordt er in Windows met een bestand bedoeld?

9. Kan een map in Windows een andere map bevatten?

10. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere niet aaneengesloten bestanden?

11. Wat wordt er in Windows met een map bedoeld?

12. Hoe zet u een bestand terug vanuit de Prullenbak?

13. Wat gebeurt er als u een bestand van uw computer naar een USB-stick sleept?

14. Met behulp van welke toets selecteert u meerdere aaneengesloten bestanden?

15. Hoe verandert u de naam van een map of bestand?

16. Is het mogelijk om in Windows Verkenner een hele map in één keer te verwijderen?

17. Hoe opent u een bestand vanuit Windows Verkenner?

18. Kan een map meerdere bestanden met dezelfde naam bevatten?

19. Is het mogelijk om in Windows zelf nieuwe mappen aan te maken?

20. Wat gebeurt er als u in Windows Verkenner op deze knop  klikt?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets: