Windows 7 Mail

Met deze toets test u uw kennis over het e-mailprogramma Windows Live Mail op een computer met Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Betekent dit pictogram bij een e-mailbericht  dat u het bericht nog niet heeft gelezen?

2. Wordt de originele tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door te klikken op ?

3. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit de map Verwijderde items heeft verwijderd?

4. Waar moet u op klikken om een antwoord op een e-mailbericht te sturen naar de verzender én alle andere geadresseerden?

5. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

6. Is het mogelijk een bijlage die u heeft ontvangen bij een e-mailbericht op te slaan op uw eigen computer?

7. Waar moet u in Windows Live Mail op klikken om een nieuw e-mailbericht te maken?

8. Wat houdt het in als dit pictogram  bij een e-mail staat in Windows Live Mail?

9. Hoe opent u in Windows Live Mail een bijlage in een e-mail?

10. Waarvoor is de map Concepten in Windows Live Mail bedoeld?

11. Is het mogelijk om een e-mailbericht naar meerdere e-mailadressen tegelijk te sturen?

12. Staat in een e-mailadres altijd het @-symbool?

13. Wat voor e-mailberichten staan er in de map Postvak UIT?

14. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit uw Postvak IN heeft verwijderd?

15. Waar moet u op klikken om de instellingen van Windows Live Mail aan te passen?

16. Hoe ziet u in Windows Live Mail dat er een nieuw e-mailbericht is binnengekomen?

17. Hoe kunt u in Windows Live Mail de map Verwijderde items in één keer leeg maken?

18. Met behulp van welke knop kunt u meerdere bestanden selecteren om deze als bijlage te versturen?

19. Is het mogelijk om e-mailberichten die in de map Verzonden items staan te verwijderen?

20. Hoe opent u in Windows Live Mail een binnengekomen e-mailbericht in een apart venster?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 7 voor senioren deel 1