Windows 7 Mail

Met deze toets test u uw kennis over het e-mailprogramma Windows Live Mail op een computer met Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

2. Is het mogelijk om vanaf uw eigen e-mailadres een e-mail naar uzelf te versturen?

3. Hoe opent u in Windows Live Mail een binnengekomen e-mailbericht in een apart venster?

4. Hoe ziet u in Windows Live Mail dat er een nieuw e-mailbericht is binnengekomen?

5. Is het mogelijk om een e-mailbericht naar meerdere e-mailadressen tegelijk te sturen?

6. Hoe opent u in Windows Live Mail een bijlage in een e-mail?

7. Waar moet u in Windows Live Mail op klikken om een nieuw e-mailbericht te maken?

8. Kunnen e-mailberichten van uw vrienden of familieleden ook in de map Ongewenste berichten terecht komen?

9. Is het mogelijk een bijlage die u heeft ontvangen bij een e-mailbericht op te slaan op uw eigen computer?

10. Waar moet u op klikken om een antwoord op een e-mailbericht te sturen naar de verzender én alle andere geadresseerden?

11. Staat in een e-mailadres altijd het @-symbool?

12. Wordt de originele tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door te klikken op ?

13. Met behulp van welke knop kunt u meerdere bestanden selecteren om deze als bijlage te versturen?

14. Wat houdt het in als dit pictogram  bij een e-mail staat in Windows Live Mail?

15. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit uw Postvak IN heeft verwijderd?

16. Waarvoor is de map Concepten in Windows Live Mail bedoeld?

17. Is het mogelijk om e-mailberichten die in de map Verzonden items staan te verwijderen?

18. Betekent dit pictogram bij een e-mailbericht  dat u het bericht nog niet heeft gelezen?

19. Kunt u in Windows Live Mail een verstuurd e-mailbericht zelf later nog bekijken?

20. Hoe kunt u in Windows Live Mail de map Verwijderde items in één keer leeg maken?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets: