Windows 7 Mail

Met deze toets test u uw kennis over het e-mailprogramma Windows Live Mail op een computer met Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wordt de originele tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door te klikken op ?

2. Waarvoor is de map Concepten in Windows Live Mail bedoeld?

3. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit de map Verwijderde items heeft verwijderd?

4. Waar moet u op klikken om de instellingen van Windows Live Mail aan te passen?

5. Is het mogelijk om vanaf uw eigen e-mailadres een e-mail naar uzelf te versturen?

6. Is het mogelijk om e-mailberichten die in de map Verzonden items staan te verwijderen?

7. Waar moet u op klikken om een antwoord op een e-mailbericht te sturen naar de verzender én alle andere geadresseerden?

8. Is het mogelijk een bijlage die u heeft ontvangen bij een e-mailbericht op te slaan op uw eigen computer?

9. Wat houdt het in als dit pictogram  bij een e-mail staat in Windows Live Mail?

10. Hoe slaat u in Windows Live Mail een e-mailbericht op in de map Concepten?

11. Hoe kunt u in Windows Live Mail een venster met een e-mailbericht sluiten?

12. Staat in een e-mailadres altijd het @-symbool?

13. Betekent dit pictogram bij een e-mailbericht  dat u het bericht nog niet heeft gelezen?

14. Hoe opent u in Windows Live Mail een binnengekomen e-mailbericht in een apart venster?

15. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

16. Kunt u in Windows Live Mail een verstuurd e-mailbericht zelf later nog bekijken?

17. Hoe opent u in Windows Live Mail een bijlage in een e-mail?

18. Mag een e-mailadres spaties bevatten?

19. Kunnen e-mailberichten van uw vrienden of familieleden ook in de map Ongewenste berichten terecht komen?

20. Met behulp van welke knop kunt u meerdere bestanden selecteren om deze als bijlage te versturen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 7 voor senioren deel 1