Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

2. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

3. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

4. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

5. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

6. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

7. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

8. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

9. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

10. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

11. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

12. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

13. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

14. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

15. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

16. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

17. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

18. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

19. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

20. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

21. Waar moet u in het venster Opties voor Word op klikken om het venster Autocorrectie te openen?

22. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

23. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

24. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

25. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

26. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

27. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

28. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

29. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

30. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

31. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

32. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

33. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

34. Op welke manier verandert u de grootte van een afbeelding?

35. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

36. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

37. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

38. Wat wordt er in PowerPoint met een thema bedoeld?

39. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

40. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)