Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

2. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

3. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

4. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

5. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

6. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

7. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

8. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

9. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

10. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

11. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

12. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

13. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

14. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

15. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

16. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

17. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

18. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

19. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

20. Hoe selecteert u cel A1?

21. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

22. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

23. Waar moet u in het venster Opties voor Word op klikken om het venster Autocorrectie te openen?

24. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

25. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

26. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

27. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

28. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

29. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

30. Hoe wordt door de spellingcontrole een fout gespeld woord tijdens het typen aangegeven?

31. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

32. Is het in PowerPoint mogelijk om een eigen foto als achtergrond te gebruiken?

33. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

34. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

35. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

36. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

37. Wat wordt er in PowerPoint met een thema bedoeld?

38. Op welke manier verandert u de grootte van een afbeelding?

39. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

40. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365