Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

2. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

3. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

4. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

5. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

6. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

7. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

8. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

9. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

10. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

11. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

12. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

13. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

14. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

15. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

16. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

17. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

18. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

19. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

20. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

21. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

22. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

23. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

24. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

25. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

26. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

27. Hoe wordt door de spellingcontrole een fout gespeld woord tijdens het typen aangegeven?

28. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

29. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

30. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

31. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

32. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

33. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

34. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

35. Wat wordt er in PowerPoint met een thema bedoeld?

36. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

37. Wat wordt er in PowerPoint met animaties bedoeld?

38. Is het in PowerPoint mogelijk om een eigen foto als achtergrond te gebruiken?

39. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

40. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)