Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

2. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

3. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

4. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

5. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

6. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

7. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

8. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

9. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

10. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

11. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

12. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

13. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

14. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

15. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

16. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

17. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

18. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

19. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

20. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

21. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

22. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

23. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

24. Wat wordt er in Word met een stijl bedoeld?

25. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

26. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

27. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

28. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

29. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

30. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

31. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

32. Wanneer u in dit vak niets typt, wordt de tekst in dit vak dan afgedrukt?

33. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

34. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

35. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

36. Is het in PowerPoint mogelijk om een eigen foto als achtergrond te gebruiken?

37. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

38. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

39. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

40. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365