Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

2. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

3. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

4. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

5. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

6. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

7. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

8. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

9. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

10. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

11. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

12. Welke cel staat onder cel D5?

13. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

14. Hoe selecteert u cel A1?

15. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

16. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

17. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

18. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

19. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

20. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

21. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

22. Hoe wordt door de spellingcontrole een fout gespeld woord tijdens het typen aangegeven?

23. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

24. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

25. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

26. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

27. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

28. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

29. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

30. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

31. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

32. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

33. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

34. Op welke manier verandert u de grootte van een afbeelding?

35. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

36. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

37. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

38. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

39. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

40. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365