Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

2. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

3. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

4. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

5. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

6. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

7. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

8. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

9. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

10. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

11. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

12. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

13. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

14. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

15. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

16. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

17. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

18. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

19. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

20. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

21. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

22. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

23. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

24. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

25. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

26. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

27. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

28. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

29. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

30. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

31. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

32. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

33. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

34. Op welke knop onder in het venster moet u klikken om een overzicht te zien van alle dia`s in verkleinde vorm?

35. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

36. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

37. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

38. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

39. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

40. Wat wordt er in PowerPoint met animaties bedoeld?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)