Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

2. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

3. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

4. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

5. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

6. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

7. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

8. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

9. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

10. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

11. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

12. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

13. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

14. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

15. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

16. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

17. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

18. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

19. Welke cel staat onder cel D5?

20. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

21. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

22. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

23. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

24. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

25. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

26. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

27. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

28. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

29. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

30. Waar moet u in het venster Opties voor Word op klikken om het venster Autocorrectie te openen?

31. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

32. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

33. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

34. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

35. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

36. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

37. Wat wordt er in PowerPoint met animaties bedoeld?

38. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

39. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

40. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365