Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

2. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

3. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

4. Hoe selecteert u cel A1?

5. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

6. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

7. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

8. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

9. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

10. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

11. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

12. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

13. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

14. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

15. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

16. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

17. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

18. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

19. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

20. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

21. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

22. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

23. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

24. Wat wordt er in Word met een stijl bedoeld?

25. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

26. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

27. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

28. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

29. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

30. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

31. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

32. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

33. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

34. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

35. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

36. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

37. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

38. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

39. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

40. Op welke knop onder in het venster moet u klikken om een overzicht te zien van alle dia`s in verkleinde vorm?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365