Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

2. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

3. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

4. Hoe selecteert u cel A1?

5. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

6. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

7. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

8. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

9. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

10. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

11. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

12. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

13. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

14. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

15. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

16. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

17. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

18. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

19. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

20. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

21. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

22. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

23. Hoe wordt door de spellingcontrole een fout gespeld woord tijdens het typen aangegeven?

24. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

25. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

26. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

27. Wat gebeurt er als u in een lijst met opsommingstekens bij een van de punten op deze knop  klikt?

28. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

29. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

30. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

31. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

32. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

33. Op welke knop onder in het venster moet u klikken om een overzicht te zien van alle dia`s in verkleinde vorm?

34. Is het mogelijk om een video te bewerken in PowerPoint?

35. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

36. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

37. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

38. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

39. Op welke manier verandert u de grootte van een afbeelding?

40. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)