Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

2. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

3. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

4. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

5. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

6. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

7. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

8. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

9. Welke cel staat onder cel D5?

10. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

11. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

12. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

13. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

14. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

15. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

16. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

17. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

18. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

19. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

20. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

21. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

22. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

23. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

24. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

25. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

26. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

27. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

28. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

29. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

30. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

31. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

32. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

33. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

34. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

35. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

36. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

37. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

38. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

39. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

40. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)