Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

2. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

3. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

4. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

5. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

6. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

7. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

8. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

9. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

10. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

11. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

12. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

13. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

14. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

15. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

16. Hoe selecteert u cel A1?

17. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

18. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

19. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

20. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

21. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

22. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

23. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

24. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

25. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

26. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

27. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

28. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

29. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

30. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

31. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

32. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

33. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

34. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

35. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

36. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

37. Op welke manier verandert u de grootte van een afbeelding?

38. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

39. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

40. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)