Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

2. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

3. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

4. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

5. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

6. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

7. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

8. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

9. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

10. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

11. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

12. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

13. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

14. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

15. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

16. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

17. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

18. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

19. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

20. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

21. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

22. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

23. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

24. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

25. Op welk tabblad moet u klikken om een afbeelding in een document te kunnen plaatsen?

26. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

27. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

28. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

29. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

30. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

31. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

32. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

33. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

34. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

35. Wanneer u in dit vak niets typt, wordt de tekst in dit vak dan afgedrukt?

36. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

37. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

38. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

39. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

40. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365