Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

2. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

3. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

4. Welke cel staat onder cel D5?

5. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

6. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

7. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

8. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

9. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

10. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

11. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

12. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

13. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

14. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

15. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

16. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

17. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

18. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

19. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

20. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

21. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

22. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

23. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

24. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

25. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

26. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

27. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

28. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

29. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

30. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

31. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

32. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

33. Wanneer u in dit vak niets typt, wordt de tekst in dit vak dan afgedrukt?

34. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

35. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

36. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

37. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

38. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

39. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

40. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2019, 2016 en Office 365 (Ook geschikt voor Office 2021!)