Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

2. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

3. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

4. Hoe selecteert u cel A1?

5. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

6. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

7. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

8. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

9. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

10. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

11. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

12. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

13. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

14. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

15. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

16. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

17. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

18. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

19. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

20. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

21. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

22. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

23. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

24. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

25. Op welk tabblad moet u klikken om een afbeelding in een document te kunnen plaatsen?

26. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

27. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

28. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

29. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

30. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

31. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

32. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

33. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

34. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

35. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

36. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

37. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

38. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

39. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

40. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)