Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

2. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

3. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

4. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

5. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

6. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

7. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

8. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

9. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

10. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

11. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

12. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

13. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

14. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

15. Hoe selecteert u cel A1?

16. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

17. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

18. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

19. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

20. Welke cel staat onder cel D5?

21. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

22. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

23. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

24. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

25. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

26. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

27. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

28. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

29. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

30. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

31. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

32. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

33. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

34. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

35. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

36. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

37. Wat wordt er in PowerPoint met animaties bedoeld?

38. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

39. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

40. Is het mogelijk om een video te bewerken in PowerPoint?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2019, 2016 en Office 365