Outlook 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het programma Outlook 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Waar moet u op klikken om er voor te kunnen zorgen dat e-mailberichten automatisch in een bepaalde map worden geplaatst?

2. Wordt de oorspronkelijke tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door te klikken op ?

3. Wanneer u een e-mailbericht met bijlage doorstuurt door te klikken op , wordt de bijlage dan automatisch meegestuurd?

4. Hoe maakt u in één keer de map Verwijderde items leeg nadat u deze map heeft geselecteerd?

5. Wat gebeurt er als u een e-mailadres bij  invult?

6. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

7. Mag een e-mailadres spaties bevatten?

8. Hoe kunt u ervoor zorgen dat berichten van een bepaalde afzender automatisch in de map Ongewenste e-mail terecht komen?

9. Waar moet in Outlook u op klikken om geselecteerde tekst vetgedrukt te maken?

10. Is het mogelijk om in Outlook zelf een nieuwe map aan te maken?

11. Hoe sluit u een venster met een e-mailbericht?

12. Is het mogelijk om meerdere e-mailadressen aan één contactpersoon toe te voegen?

13. Waar moet u op klikken om een antwoord op een e-mailbericht te sturen naar de verzender én alle andere geadresseerden?

14. Wat is de reden om een e-mailadres bij  in te vullen?

15. Waar moet u op klikken om de instellingen van Outlook aan te passen?

16. Hoe kunt u een bijlage opslaan?

17. Wat is in de agenda van Outlook het verschil tussen een afspraak en een gebeurtenis?

18. Wat is in de agenda van Outlook het verschil tussen een afspraak en een vergadering?

19. Is het mogelijk om meerdere e-mailaccounts toe te voegen aan Outlook?

20. Hoe kunt u zien dat er een e-mailbericht is binnengekomen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Outlook 2016 en 2013