Outlook 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het programma Outlook 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat gebeurt er als u een e-mailadres bij  invult?

2. Wat is de reden om een e-mailadres bij  in te vullen?

3. Wanneer u een e-mailbericht met bijlage doorstuurt door te klikken op , wordt de bijlage dan automatisch meegestuurd?

4. Is een e-mail definitief verwijderd wanneer u deze uit de map Verwijderde items heeft verwijderd?

5. Hoe kunt u zien dat er een e-mailbericht is binnengekomen?

6. Waar moet u op klikken om er voor te kunnen zorgen dat e-mailberichten automatisch in een bepaalde map worden geplaatst?

7. Is het mogelijk om meerdere e-mailadressen aan één contactpersoon toe te voegen?

8. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

9. Wordt de oorspronkelijke tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door te klikken op ?

10. Mag een e-mailadres spaties bevatten?

11. Wat is in de agenda van Outlook het verschil tussen een afspraak en een vergadering?

12. Hoe kunt u ervoor zorgen dat berichten van een bepaalde afzender automatisch in de map Ongewenste e-mail terecht komen?

13. Hoe maakt u in één keer de map Verwijderde items leeg nadat u deze map heeft geselecteerd?

14. Wat is in de agenda van Outlook het verschil tussen een afspraak en een gebeurtenis?

15. Wanneer u een mail met bijlage beantwoordt met de knop , wordt de bijlage dan automatisch meegestuurd?

16. Is het mogelijk om meerdere bestanden tegelijk als bijlage op te sturen?

17. Waar moet u op klikken om de instellingen van Outlook aan te passen?

18. Waar moet u op klikken om ervoor te kunnen zorgen dat een afspraak in de agenda wekelijks wordt herhaald?

19. Hoe sluit u een venster met een e-mailbericht?

20. Is het mogelijk om meerdere e-mailaccounts toe te voegen aan Outlook?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Outlook 2016 en 2013