Word 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het tekstverwerkingsprogramma Word 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

2. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

3. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

4. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

5. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

6. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

7. Wat gebeurt er als u in een lijst met opsommingstekens bij een van de punten op deze knop  klikt?

8. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

9. Hoe wordt door de spellingcontrole een fout gespeld woord tijdens het typen aangegeven?

10. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

11. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

12. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

13. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

14. Waar moet u in het venster Opties voor Word op klikken om het venster Autocorrectie te openen?

15. Is het mogelijk om in Word een ander papierformaat te kiezen dan A4?

16. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

17. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

18. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

19. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

20. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Word 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Basisboek Word 2016 en 2013
Office 2016, 2013 en Office 365