Word 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het tekstverwerkingsprogramma Word 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

2. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

3. Is het mogelijk om in Word een ander papierformaat te kiezen dan A4?

4. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

5. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

6. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

7. Wat gebeurt er als u in een lijst met opsommingstekens bij een van de punten op deze knop  klikt?

8. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

9. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

10. Wat wordt er in Word met een stijl bedoeld?

11. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

12. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

13. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

14. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

15. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

16. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

17. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

18. Op welk tabblad moet u klikken om een afbeelding in een document te kunnen plaatsen?

19. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

20. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Basisboek Word 2016 en 2013
Office 2016, 2013 en Office 365