Word 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het tekstverwerkingsprogramma Word 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

2. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

3. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

4. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

5. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

6. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

7. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

8. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

9. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

10. Op welk tabblad moet u klikken om een afbeelding in een document te kunnen plaatsen?

11. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

12. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

13. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

14. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

15. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

16. Wat gebeurt er als u in een lijst met opsommingstekens bij een van de punten op deze knop  klikt?

17. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

18. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

19. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

20. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Word 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Word 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)