Word 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het tekstverwerkingsprogramma Word 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

2. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

3. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

4. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

5. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

6. Hoe wordt door de spellingcontrole een fout gespeld woord tijdens het typen aangegeven?

7. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

8. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

9. Wat gebeurt er als u in een lijst met opsommingstekens bij een van de punten op deze knop  klikt?

10. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

11. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

12. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

13. Waar moet u in het venster Opties voor Word op klikken om het venster Autocorrectie te openen?

14. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

15. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

16. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

17. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

18. Is het mogelijk om in Word een ander papierformaat te kiezen dan A4?

19. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

20. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Basisboek Word 2016 en 2013
Office 2016, 2013 en Office 365