Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

2. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

3. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

4. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

5. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

6. Welke cel staat onder cel D5?

7. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

8. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

9. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

10. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

11. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

12. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

13. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

14. Hoe selecteert u cel A1?

15. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

16. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

17. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

18. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

19. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

20. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)