Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

2. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

3. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

4. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

5. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

6. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

7. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

8. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

9. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

10. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

11. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

12. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

13. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

14. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

15. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

16. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

17. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

18. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

19. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

20. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)