Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

2. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

3. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

4. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

5. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

6. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

7. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

8. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

9. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

10. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

11. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

12. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

13. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

14. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

15. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

16. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

17. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

18. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

19. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

20. Welke cel staat onder cel D5?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013