Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

2. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

3. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

4. Welke cel staat onder cel D5?

5. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

6. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

7. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

8. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

9. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

10. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

11. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

12. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

13. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

14. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

15. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

16. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

17. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

18. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

19. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

20. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013