Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

2. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

3. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

4. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

5. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

6. Hoe selecteert u cel A1?

7. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

8. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

9. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

10. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

11. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

12. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

13. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

14. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

15. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

16. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

17. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

18. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

19. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

20. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013