Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe selecteert u cel A1?

2. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

3. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

4. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

5. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

6. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

7. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

8. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

9. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

10. Welke cel staat onder cel D5?

11. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

12. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

13. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

14. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

15. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

16. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

17. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

18. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

19. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

20. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013