Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

2. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

3. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

4. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

5. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

6. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

7. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

8. Welke cel staat onder cel D5?

9. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

10. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

11. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

12. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

13. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

14. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

15. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

16. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

17. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

18. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

19. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

20. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)