Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

2. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

3. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

4. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

5. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

6. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

7. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

8. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

9. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

10. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

11. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

12. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

13. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

14. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

15. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

16. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

17. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

18. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

19. Welke cel staat onder cel D5?

20. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013