Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

2. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

3. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

4. Welke cel staat onder cel D5?

5. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

6. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

7. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

8. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

9. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

10. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

11. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

12. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

13. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

14. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

15. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

16. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

17. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

18. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

19. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

20. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)