Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

2. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

3. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

4. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

5. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

6. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

7. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

8. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

9. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

10. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

11. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

12. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

13. Welke cel staat onder cel D5?

14. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

15. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

16. Hoe selecteert u cel A1?

17. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

18. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

19. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

20. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365 (Ook geschikt voor Excel 2021!)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)