Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

2. Hoe selecteert u cel A1?

3. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

4. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

5. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

6. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

7. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

8. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

9. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

10. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

11. Welke cel staat onder cel D5?

12. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

13. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

14. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

15. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

16. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

17. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

18. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

19. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

20. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)