Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

2. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

3. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

4. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

5. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

6. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

7. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

8. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

9. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

10. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

11. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

12. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

13. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

14. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

15. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

16. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

17. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

18. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

19. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

20. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013