Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

2. Hoe selecteert u cel A1?

3. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

4. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

5. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

6. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

7. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

8. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

9. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

10. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

11. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

12. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

13. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

14. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

15. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

16. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

17. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

18. Welke cel staat onder cel D5?

19. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

20. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013