Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

2. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

3. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

4. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

5. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

6. Hoe selecteert u cel A1?

7. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

8. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

9. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

10. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

11. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

12. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

13. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

14. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

15. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

16. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

17. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

18. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

19. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

20. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)