Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

2. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

3. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

4. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

5. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

6. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

7. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

8. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

9. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

10. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

11. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

12. Welke cel staat onder cel D5?

13. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

14. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

15. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

16. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

17. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

18. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

19. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

20. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)