Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

2. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

3. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

4. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

5. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

6. Welke cel staat onder cel D5?

7. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

8. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

9. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

10. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

11. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

12. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

13. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

14. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

15. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

16. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

17. Hoe selecteert u cel A1?

18. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

19. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

20. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)